Logo
Načítanie
Projekt

Gepard Mara Meru

Projekt na ochranu gepardov v Mara Meru

Zachráňme spolu gepardy pre budúce generácie!

V sedemdesiatych rokoch minulého storočia bolo v Afrike približne 15 000 gepardov. V súčasnosti je celosvetová voľne žijúca populácia gepardov odhadovaná iba na 7 100 zvierat, a to len na 9 % pôvodného územia. Posledná väčšia časť populácie zostáva v Južnej (Namíbia, Botswana, Južná Amerika) a Východnej Afrike, pričom populácie v Južnej a Východnej Afrike sú zastúpené rôznymi poddruhmi.

V minulosti boli gepardy široko rozšírené naprieč Keňou. Avšak, počas rokov, navýšenie ľudskej populácie viedlo k strate životného prostredia, k redukcii množstva možnej koristi, ku konfliktom s ľuďmi, chorobám a zle vedenému turizmu, čo zapríčinilo veľkú redukciu počtu gepardov. Gepardy teraz v Keni obývajú len 23 % svojho pôvodného územia.

Zámery a ciele

Mara Meru je dlhodobý výskum, ktorý odštartoval prieskumom v novembri 2011 a skutočnou prácou v teréne v októbri 2012. Tím sídlil niekoľko mesiacov v kasárňach v Keekoroku, v srdci prírodnej rezervácie Maasai-Mara. Celkový cieľ aktuálneho výskumu je identifikácia adaptácií správania a odhad dopadu sociálnych štruktúr na úspech rozmnožovania a prežitia gepardov v ľuďmi chránených oblastiach.

Ciele
  • Odhad dynamiky populácie gepardov v Mara a stav populácie gepardov v Meru, podľa identifikácie jednotlivcov. Vytvorenie rodokmeňa gepardov v Mara.
  • Zabezpečovanie základných informácií o sociálnej štruktúre gepardov, využití životného priestoru, demografie a vzorov rozšírenia.
  • Identifikácia veľkých hrozieb pre populáciu gepardov: zdravotné problémy (zranenia, choroby, napr. sarkoptový svrab a podobne), konflikty s pastiermi, pytliačenie a chytanie do slučiek).
  • Vyhodnotenie dopadu predátorov na populáciu gepardov (s hlavným zameraním na levy, hyeny a leopardy).
  • Študovanie vývoja vzorov správania (dominantné v istom veku), ktoré prispievajú ku prežitiu druhu.
  • Vyhodnotenie dopadu predátorov a ľudskej aktivity na správanie gepardov a identifikáciu optimálnych behaviorálnych stratégií pre prežitie.
  • Odhadovanie rozmeru konfliktu medzi človekom a gepardom v študijných zónach a pracovanie na ideálnom riešení.
  • Dodávanie informácií pre vývoj pravidiel riadenia, ktoré budú podporovať zdravú a udržateľnú populáciu gepardov v chránených územiach a ich okolí.
  • Ustanovenie vzdelávacích programov a zabezpečenie tréningu s účelom zapojenia miestnych ľudí žijúcich v rezervácii.
  • Podporovať porozumenie dôležitosti gepardej rezervácie medzi medzinárodnými a miestnymi akcionármi počas prvej fázy štúdie, v regióne Meru tím zbiera fotografické materiály a dokumentuje strety. Štúdie sú uskutočnené v dvoch oblastiach v Keni.
Mara a Meru

Dve študijné oblasti Maasaiský ekosystém Mara (Mara) a Rezervácia Meru (Meru) zažívajú dva rôzne typy antropogénnych (ľudských) vplyvov. Mara má veľkú úroveň turistickej aktivity a relatívne malé množstvo pasienkov, zatiaľ čo Meru má nízku návštevnosť turistami a veľmi veľké množstvo pasienkov. Mara (3 500 km²) je jednou z najpopulárnejších turistických destinácií, zatiaľ čo Meru (4 000 km²) sa považuje za jednu z posledných skutočných divočín v Keni.

Mara

Ekosystém Mara pokrýva približne 3 500 km², vrátane Maasai-Mara National Reserve a priľahlých rezervácií. Maasai-Mara National Reserve je najsevernejšia časť ekosystému Mara-Serengeti, ktorý pokrýva približne 25 000 km² v Tanzánii a Keni. Na juhu je ohraničený Parkom Serengeti, Sírskym zrázom na západe, chránenými územiami na severe, juhu a západe. Maasai-Mara National Reserve bola pôvodne založená v roku 1961 ako chránená oblasť pre divú prírodu a pokrývala iba 520 km² z dnešnej rozlohy, vrátane trojuholníka Mara.

Meru

The Meru Conservation Area (MCA) leží v Somálsko-Masajskom regionálnom centre endemizmu, v oblasti približne 1,87 milióna km², rozliehajúc sa od severo-východu Somálska po severo-východ Tanzánie, zahŕňajúc veľkú časť severu-východnej Kene, juho-východného Sudánu, časti Etiópie a severo-východ Ugandy. MCA je komplex chránených oblastí popri rieke Tana, ktorá zahŕňa priľahlé Národné rezervácie Bisanadi a Mwingi, národný park Kora a národný park Meru. Komplex sídli v oblasti s rozlohou mierne väčšou ako 5 000 km².

Manažérka projektu a hlavná vyšetrovateľka

Dr. Elena V. Chelysheva, PhD je ruskou zoologičkou so širokými vedomosťami o ekológii a správaní zajatých a divých gepardov, s viac ako 30-ročnými skúsenosťami. Bývalá vedúca oddelenia mäsožravcov v Ochrannom centre moskovskej ZOO (Rusko). Pracovala s rôznymi inštitúciami - Moskovská ZOO (Rusko), súkromná ZOO (Spojené arabské emiráty), Gilman Foundation White Oak Conservatioin Centre (USA).

Napíšte nám

Pokiaľ máte otázku, želanie alebo potrebujete informácie o darovaní daru, môžete nám napísať prostredníctvom formulára a my sa vám ozveme. Alebo nás kontaktujte priamo:

Roman Baláž, záchranár zvierat, fotograf a osobný sprievodca.
Zavolajte na telefónne číslo +420 734 863 169 alebo napíšte na e-mail.

Chyba: Vyplňte požadované informácie!
Foto Safari Afrika
Private Safari Travel