Logo
Načítanie
Roman Wildlife

O nás

Kto sme

Sme cestovatelia, milovníci prírody a zvierat. Po návšteve Afriky a pozorovaní jej dych berúcej krajiny, sme sa rozhodli pomôcť a prispieť k obnove ohrozeného a miznúceho života vo voľnej africkej prírode.

Nesústredíme sa len na záchranu zvierat, ale aj na deti, ktoré sa napriek skromným podmienkam snažia rozvíjať svoje vedomosti v školách. Navyše sa snažia rozšíriť svoj potenciál účasťou v extrakurikulárnych aktivitách - ako napríklad vo výrobe šperkov, vedení domácnosti a vo farmárčení. Je neuveriteľné pozerať sa na radosť vyjadrenú deťmi, keď dostávajú tak bežné predmety, ako napríklad perá, oblečenie alebo dokonca knihy. Na druhej strane sme hrdí, že sme súčasťou projektu, ktorý pomáha v záchrane ohrozených zvierat, ako napríklad nosorožca.

"NOd založenia v roku 2015 sme sa vrátili na návštevu našich prvých programov a odvtedy sme sa pustili do mnohých ďalších projektov, aby sme naplnili náš cieľ podporovať divokú prírodu, ako aj deti v afrických regiónoch, do ktorých cestujeme. Medzi nové projekty teraz patrí program štúdia leopardov v Keni, výskum a ochrana levov v Tanzánii a budovanie infraštruktúry pre strednú školu v blízkosti jazera Manyara v národnom parku v Tanzánii. V súčasnosti sa snažíme nájsť podobné vzdelávacie projekty bližšie k domovu na európskej pôde, a to na Slovensku, ako aj v Spojenom kráľovstve."

Na tento účel bola v roku 2015 založená Roman Wildlife Foundation. Finančné a materiálne príspevky na tieto projekty v Keni a Tanzánii sú:
  • Na pokračovanie podpory gepardov v rámci výskumného programu gepardov MARA MERU.
  • Iniciovanie výskumného programu pre leopardy v Keni v národných parkoch Mara a Maru.
  • Pomáhať pri premiestňovaní nosorožcov s cieľom chrániť tento druh pred intenzívnym pytliactvom.
  • Podpora detí v dvoch školách v Tanzánii. Budovanie novej infraštruktúry pre komunity v meste Karatu.
  • A ďalšie...

Vyjadrite svoju podporu a pomôžte vytvoriť lepšiu budúcnosť pre mládež, ako aj pre deti a miestne komunity. Nezáleží na tom, aký malý alebo veľký je, každý príspevok pomáha k postupnej zmene k lepšiemu.

RČinnosť Roman Wildlife Foundation je zameraná na podporu zachovania a ochrany voľne žijúcich živočíchov a ich biotopov. Snaží sa vytvoriť svet, v ktorom sa bude voľne žijúcim živočíchom dariť a v ktorom si ľudia budú môcť užívať mnohé výhody, ktoré prináša život v harmónii s prírodou.

Roman Wildlife Foundation je nezisková organizácia zameraná na zachovanie a ochranu voľne žijúcich živočíchov a ich biotopov. Činnosť nadácie sa zameriava na niekoľko kľúčových oblastí vrátane:
  • Ochrana a rehabilitácia voľne žijúcich živočíchov: Nadácia pracuje na ochrane a zachovaní druhov voľne žijúcich živočíchov prostredníctvom podpory ochranárskych iniciatív, rehabilitačných centier a záchranných programov. Snaží sa zmenšiť počet konfliktov medzi ľuďmi a divokými zvieratami, chrániť ohrozené druhy a podporovať udržateľné postupy využívania pôdy.
  • Vzdelávanie a práca s verejnosťou: Nadácia realizuje vzdelávacie programy a osvetové iniciatívy s cieľom zvýšiť povedomie o význame ochrany voľne žijúcich živočíchov a o potrebe chrániť ich prirodzené biotopy. Poskytuje vzdelávacie zdroje, sponzoruje výskum a podporuje osvetové programy, ktorých cieľom je inšpirovať a vzdelávať verejnosť.

Výskum a monitorovanie: Nadácia podporuje výskumné iniciatívy, ktoré nám pomáhajú pochopiť správanie sa voľne žijúcich živočíchov, požiadavky na životné prostredie a dynamiku populácie. Sponzoruje štúdie, ktoré prispievajú k úsiliu o ochranu prírody a spolupracuje s výskumníkmi pri zhromažďovaní údajov a analýze trendov v populáciách voľne žijúcich živočíchov.

Podpora a politika: Nadácia sa zasadzuje za prísnejšie predpisy, ktoré podporujú ochranu voľne žijúcich živočíchov a ochranu ich biotopov. Spolupracuje s vládami, mimovládnymi organizáciami a ďalšími zainteresovanými stranami s cieľom presadzovať udržateľné postupy využívania pôdy a chrániť biotopy voľne žijúcich živočíchov.

Záchrana a rehabilitácia: Nadácia podporuje záchranné a rehabilitačné centrá, ktoré sa starajú o zranené, osirelé alebo opustené zvieratá. Poskytuje týmto centrám finančné prostriedky a zdroje a spolupracuje s odborníkmi v tejto oblasti, aby sa zvieratám dostalo tej najlepšej možnej starostlivosti.

Napíšte nám

Pokiaľ máte otázku, želanie alebo potrebujete informácie o darovaní daru, môžete nám napísať prostredníctvom formulára a my sa vám ozveme. Alebo nás kontaktujte priamo:

Roman Baláž, záchranár zvierat, fotograf a osobný sprievodca.
Zavolajte na telefónne číslo +420 734 863 169 alebo napíšte na e-mail.

Chyba: Vyplňte požadované informácie!
Foto Safari Afrika
Private Safari Travel