Logo
Načítanie
Projekt

Skúmanie leopardov

Projekt leopardov z Mara Meru

Tak ako pri programe pre gepardy, RWF chce podporiť Mara Meru rozširujúcim výskumným programom, ktorý umožní Dr. Elene a jej tímu spustiť a riadiť výskum na leopardovi africkom v dvoch určených oblastiach, používajúc tie isté princípy, ktoré vyformovali základy výskumného projektu gepardov. Napriek tomu, že leopard nečelí okamžitej hrozbe, ako chránený druh, kvôli ich neprajnej povahe je dostupné veľmi malé množstvo akreditovaného výskumu zameraného na ich topografiu a na ich celkové počty v daných oblastiach.

Napriek skutočnosti, že Kenya Wildlife Service podporuje štúdium leopardov v krajine, africký poddruh leoparda je jediný z deviatich poddruhov, ktorý je rozšírený naprieč Afrikou. Veľkou hrozbou pre leopardy je strata prirodzeného prostredia, redukcia populácie koristi a konflikt s ľuďmi pre lov ich dobytka. V Mare sú dva dôležité aspekty, ktoré musia byť zvážené pri vykonávaní výskumu leopardov.

1) Leopardy sú dobre chránené v prírodnej rezervácii. Nie sú prenasledované miestnymi obyvateľmi a nevyžadujú špeciálnu činnosť na ich ochranu.

2) V priľahlých oblastiach prírodnej rezervácie, kde stoja masajské osady a dočasné „bomy“ (ohradené pozemky pre dobytok), je veľké množstvo konfliktov s týmito predátormi, práve kvôli zabíjaniu dobytka, čo vedie k zabíjaniu leopardov.

Sú na to dva dôvody: rastúca ľudská populácia a oplocovanie oblastí, čo vedie k obmedzeniu prirodzeného územia výskytu leopardov a slabá správa ohradených oblastí. A preto, v Mara, pri štúdiu týchto predátorov musíme rozdeliť oblasti na chránené a nechránené.

Jeden z najdôležitejších nástrojov pre ochranu voľne žijúcich zvierat je vzdelávanie. Pre ich ochranu – aj dobytka aj predátorov - sme začali v miestnych školách ochranárske vzdelávacie programy. Deťom poskytujeme náučné omaľovánky na tému zvierat vo voľnej prírode v spolupráci s Laikipianmi. Keď vzdeláme mládež o dôležitosti ochrany životného prostredia, menovite o ochrane predátorov, pochopia podstatu a odovzdajú správu starším členom komunity, čo bude v konečnom dôsledku viesť k menšej miere konfliktu s predátormi.

Napíšte nám

Pokiaľ máte otázku, želanie alebo potrebujete informácie o darovaní daru, môžete nám napísať prostredníctvom formulára a my sa vám ozveme. Alebo nás kontaktujte priamo:

Roman Baláž, záchranár zvierat, fotograf a osobný sprievodca.
Zavolajte na telefónne číslo +420 734 863 169 alebo napíšte na e-mail.

Chyba: Vyplňte požadované informácie!
Foto Safari Afrika
Private Safari Travel